Momentálne nie je stanovený žiadny termín školenia pre inštalatérov slnečných tepelných a fotovoltických systémov.

V prípade záujmu o školenie odporúčame vyplniť formulár na predbežné prihlásenie.

Po dostatočnom prejavení záujmu bude vyhlásený ďalší termín školenia.

 

Školenie pre inštalatérov slnečných tepelných a fotovoltických systémov má nasledovný charakter:

Kombinovaný modul FV + FT

Školenie býva kombinované a vzdelávame záujemcov z oblasti fotovoltiky a aj z oblasti termiky.

Začína sa termickými systémami a postupne prechádzame k fotovoltike:

1. deň – Modul „Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov“
2. deň – Moduly „Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných + fotovoltických systémov“
3. deň – Modul „Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov“

Formulár na predbežné prihlásenie nájdete tu.

V prípade otázok sa obráťte na garantov vzdelávacieho programu:
Juraj Vozár, vozar@thermosolar.sk, tel. 0918 645 316
Pavel Šimon, Pavel.Simon@sapi.sk, tel. 0917 714 678
Školenie bude prebiehať v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom.

Ďalšie termíny školení budú určené priebežne, predpokladom vypísania termínu je záväzná účasť minimálne 30 frekventantov.

Ceny ostali nezmenené a naďalej platia nasledovné špeciálne uvádzacie ceny:

Typ školenia Dĺžka Cena za školenie
(s DPH)
Cena za školenie pre členov a partnerov SAPI, ČSSE a THERMO/SOLAR
(s DPH)
Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov 2 dni 280,00 EUR 240,00 EUR
Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov 2 dni 280,00 EUR 240,00 EUR
Kombinovaný modul FV+FT 3 dni 390,00 EUR 350,00 EUR

 

Upozorňujeme, že ako zrejme jediný projekt v tejto oblasti sme Vám schopní poskytnúť možnosť vystavenia faktúry za školenie v režime platcu DPH.

Tento program je spoločným projektom SAPI a spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. a plne vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 133/2012 Z.z. Školenie je spojené so skúškou a vystavením osvedčenia pre inštalatérov malých zdrojov energie podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009 Z.z.

Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne:
Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru;
pri záujme získať osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov.
(Znamená to, že pôvodná požiadavka na §22, resp. §21 (elektrotechnici) je neplatná).

V oblasti Žiaru nad Hronom je možné sa ubytovať vo viacerých ubytovacích zariadeniach, cena za noc je približne od 15€ do 70€, zaradenie ubytovacieho zariadenia od robotníckej ubytovne až po hotel ***. Ubytovanie si bude zabezpečovať každý účastník individuálne.

Súčasťou školenia bude základné občerstvenie (káva, čaj, voda, 2 jednoduché jedlá denne).

Každý úspešný absolvent obdrží prednášané materiály v písomnej forme.

Zákony na stiahnutie:
Smernica Európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES
o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES.

Zákon 309/2009 Z.z.
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška 133/2012 Z.z.
ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?