Inhibítor korózie Q100

Merateľný inhibítor korózie pre vykurovacie systémy

Filmotvorný, inhibičný prípravok Q100 je určený k ochrane systémov pred vznikom korózie a usadzovaniu vodného kameňa.

Je vhodný pre všetky typy uzatvorených systémov vykurovania a chladenia.

Vlastnosti

 • • zabraňuje tvorbe vápenatých usadenín a korózie
 • • pomáha zabrániť vytváraniu plynného vodíka
 • • pomáha znižovať hlučnosť kotla alebo ohrievača
 • • vhodný pre všetky druhy kovov vrátane hliníka
 • • netoxický a biologicky odbúrateľný
 • • určený pre domáce i priemyselné aplikácie
 • • koncentráciu možno skontrolovať pomocou testovacej súpravy
 • • ponecháva sa v systéme, nevypúšťa sa

Chemické a fyzikálne vlastnosti

 • • Vzhľad: svetlo žltá kvapalina
 • • Zápach: slabý
 • • pH: 8
 • • Hustota pri 20°C: 1,07 g / cm3
 • • Rozpustnosť: vo vode úplne miešateľný

Dávkovanie a aplikácia

Miešacie pomery: 1% – účinná koncentrácia výrobku (1l prípravku na 100l systému)

Odporúčame prípravok aplikovať do vyčisteného systému – nový systém zbavený montážnych a pasivačných prípravkov, starý systém od korózie, vápenatých usadenín (vodného kameňa), baktérií a kalov. V prípade aplikácie inhibičného prípravku Q100 do znečisteného systému môže inhibítor čiastočne pôsobiť aj ako rozpúšťadlo usadenín a nečistôt a tým sa prevádzková voda môže zakaliť alebo zafarbiť a môžu sa v nej objaviť rozpustené (odstránené) nečistoty.

Systém pred uvedením do prevádzky napustite vodou podľa požiadavky výrobcu kotlov a dávkujte prípravok Q100 v množstve 1% objemu systému, tj. 1 liter na 100 l. Koncentráciu prípravku je vhodné merať aspoň 1x ročne pomocou Q100tester. Inhibičný prípravok v systéme ponechajte, nevypúšťajte.

Balenie

 • • 1L kanyster
 • • 20l kanyster

Skladovanie

Skladujte v tesne uzatvorených, originálnych obaloch na chladnom (od + 10 ° C do + 35 ° C), suchom a dobre vetranom mieste na to určenom.

Pri správnom skladovaní je prípravok stabilný 24 mesiacov.

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu / distribútora.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?