Biocídny prípravok Q700

Prípravok na ochranu vykurovacieho systému proti baktériám

Biocídny prípravok Q700 účinne likviduje baktérie, odstraňuje nimi spôsobené usadeniny a upchávky v prevádzkovaných systémoch. Pri nových a vyčistených systémov pôsobí ako ochranný prípravok, ktorý zabraňuje rastu baktérií a kvasiniek v systémoch.

Určený pre systémy chladenia a kúrenia vrátane podlahového vykurovania.

Vlastnosti

 • • vytvára antibakteriálne prostredie v podlahovom kúrení
 • • chráni nové podlahové systémy
 • • účinne likviduje baktérie
 • • odstraňuje upchávky a usadeniny spôsobené kaly
 • • kompatibilný pre kvapaliny na báze glykolu
 • • bezpečná manipulácia
 • • nekorozívne
 • • netoxický a biologicky rozložiteľný
 • • ponecháva sa v systéme, nevypúšťa sa
 • • predlžuje účinnosť a životnosť systémov
 • • určená pre domáce i priemyselné aplikácie

 

Chemické a fyzikálne vlastnosti

 • • vzhľad: svetlo žltá kvapalina
 • • zápach: charakteristický
 • • pH: 8 – 9,5
 • • Hustota pri 20 ° C: 1,02 – 1,04 g / cm3
 • • rozpustnosť: vo vode úplne miešateľný

 

Dávkovanie a aplikácia

Miešacie pomery: 1l na 300l objemu systému – účinná koncentrácia zmesi

Nový (vyčistený) systém: Systém pred uvedením do prevádzky napustite vodou podľa požiadavky výrobcu kotlov a dávkujte prípravok Q700 v množstve 1 liter na 300 l objemu vody v systéme. Biocídny výrobok v systéme ponechajte, nevypúšťajte.

Q700 možno kombinovať s inhibičným prípravkom Q100 a Sentinel X100.

Prevádzkovaný systém: Biocídny prípravok Q700 nadávkujte 1 l na 300 l objemu systému. Prípravok Q700 nechajte v systéme cirkulovať súčasne s liekom Q400 (čistiace zmes na kaly a usadeniny), po vyčistení systém vypustite a prepláchnite.

Do systému naplneného vhodne upravenou vodou tiež aplikujte biocídny výrobok Q700 pre dlhodobú ochranu systému.

 

Balenie

 • • 1 l kanister
 • • 20 l kanister

 

Skladovanie

Skladujte v tesne uzatvorených, originálnych obaloch na chladnom (od + 10 ° C do + 35 ° C), suchom a dobre vetranom mieste na to určenom.

Pri správnom skladovaní je prípravok stabilný 24 mesiacov.

 

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu / distribútora.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?